PARMUSHsm. 001

Mushroom hand carved from tree parasite,...

£11.95 view details
PARMUSHlg. 001

Large mushroom hand carved from parasite wood,...

£17.95 view details
PARHUM. 001

Humming bird, hand carved from parasite wood,...

£24.95 view details
PARBRD. 001

Three birds hand carved from parasite wood,...

£23.95 view details
PAROWL. 001

Double owl hand carved from parasite wood,...

£24.95 view details
PARKOM. 001

Komodo dragon hand carved from parasite wood,...

£34.95 view details
PARCAT. 001

Hand carved cat from parasite wood, approx 8cm...

£16.95 view details
PARTUR. 001

Hand carved turtle from parasite wood, approx...

£14.95 view details
PARGEK. 001

Hand carved gecko from parasite wood, approx...

£16.95 view details
PARMOS. 001

Hand carved mouse from parasite wood, approx...

£14.95 view details
MSKCAT.LG 001

Hand carved cat and eagle mask, 100cm

£29.95 view details
MSKEAG.LG 001

Hand carved wooden eagle mask, 100cm

£29.95 view details